För att underlätta vardagen

Stiftelsen Paul Jensens fond

Denna fond delar ut pengar till sånt som kan underlätta vardagen. Du ska vara medlem i Reumatikerförbundet sedan minst tre år, du ska ha en reumatisk diagnos och du ska vara rökfri.

 

Krav på den som söker bidraget

Du som är reumatiker och medlem i Reumatikerförbundet sedan minst 3 år (medlem senast 2013-03-30) kan ur denna stiftelse ansöka om bidrag för att på olika sätt underlätta vardagen. Ett krav är att du är rökfri. Läkarintyg som styrker diagnosen skall biläggas. 

Bidraget är inkomstprövat. Taxerad inkomst 2015 får uppgå till högst 4 prisbasbelopp (178 000 kronor). Detta skall styrkas med kopia av ”Bevis om slutlig skatt enligt 2015 års taxering”.  OBSERVERA inte deklarationsblankett eller inkomstuppgifter. Reumatisk sjukdom skall styrkas med intyg av läkare.

Om du fått bidrag från Reumatikerförbundets fonder, stiftelser förvaltade av Reumatikerförbundet, Stiftelsen Astrid och Gösta Gyllmars fond eller Stiftelsen Paul Jensens fond under de 3 senaste kalenderåren (under år 2013, 2014, 2015) beviljas inte bidrag.

Bidrag beviljas inte i efterskott eller om bidrag erhållits från kommun, landsting eller annan anslagsgivare.

Detta kan du inte söka till

Enligt beslut i stiftelsens styrelse ges inte bidrag till 

• Tvättmaskiner
• Diskmaskiner
• Glasögon 
• Bilar
• Resor och behandlingar
• Bostadsanpassning

Bra att veta

Storleken på bidraget är beroende på stiftelsens utdelningsbara avkastning. År 2015 uppgick bidraget som högst till 5 000 kronor.

Ansökan

Ansökan skall göras på speciell blankett (bilaga här nedan) som skall vara stiftelsen tillhanda senast den 25 mars 2016. 


Besked om styrelsens beslut lämnas skriftligt senast den 30 juni 2016. Förhandsbesked kan inte lämnas.

Beviljat bidrag rekvireras på särskild blankett som bifogas beskedet. Rapport som visar att beviljat bidrag använts till avsett ändamål skall skickas in till stiftelsen senast två månader efter det att bidraget utbetalats. Om rapport med kvitton inte redovisas, måste beviljat bidrag återbetalas.

Bidrag som inte utnyttjats inom sex månader från datum på beslutsbrevet, återgår till stiftelsen.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.