Sven Tegmark

Internationella Reumatikerdagen 12 oktober

Internationella reumatikerdagen uppmärsammas över hela världen, och syftet är att öka kunskapen om de reumatiska sjukdomarna.
Reumatikerdistriktet Gävleborg hade bjudit in Sven Tegmark, reumatolog och Malin Nilsson, fysioteurapeuft, Jenny Sandin, arbetsteurapeuft och Marie Moberg, reumatologsjuksköterska.

Vård och rehabilitering var några ämnen som diskuterades under kvällen iska sjukdomarna.
Deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor och vara med och påverka framtidens reumatologi.

Nedan följer lite av den information som gavs under kvällen.

Reumatologen i Gävle bemannas av sju reumatologer = 5,2 tjänster, fem sjuksköterskor = 3,5 tjänster, en kurator och en arbetsterapeut tillsammans 1,5 tjänster. Dessutom finns en rehab koordinator.
I Hudiksvall finns sköterska och arbetsterapeut, samt läkare från Gävle en dag/vecka.
Fler reumatologer behövs. För närvarande finns en reumatolog/30 000 innevånare. En viktig fråga inför valet 2018.
Rehabilitering sker i Gävle efter remiss från läkare. Patienter som kommer från annan ort bor på patienthotell. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet. Rehabilitering kan också ske med hjälp av den lokala hälsocentralen (HC). Samarbetet mellan reumatologen och hälsocentralerna bygger på att HC tar hand om patienter med icke inflammatoriska sjukdomar och fibro medan reumatologen behandlar inflammatoriska sjukdomar.
Det är viktigt att få en tidig diagnos.
Kunskapen på HC måste förbättras genom utbildning av distriktsläkarna. Man kan komma in med en egen vårdbegäran om man misstänker reumatisk sjukdom.
Om man upplever att tid för diagnos fördröjs kan man kontakta Patientnämnden.
Sjukskrivningar för reumatiker har sjunkit men antalet insjuknande är oförändrat.

SRQ* är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att förbättra patientens hälsa. Här registrerar vårdpersonalen bland annat provresultat, ledstatus, skickar remisser och kallelser och följer upp patienten. Användandet av SRQ ställer patienten i fokus. Det har visat sig CRP sjunker hos patienter som är med i registret. DAS**-värdet ligger också lägre i Gävleborg än i resten av landet, trots att länet använder mindre biologiska läkemedel.
DAS-kurvan visar från grönt till rött hur aktiv sjukdomen är.
Forskare från USA har besökt Gävle för att lära sig hur man arbetar här.
Slutsats: Den allra bästa omvårdnaden är den allra bästa medicinen.

Jenny, specialist på händer, pratade lite om olika typer av hjälpmedel. Efter utprovning får man ett hjälpmedel gratis, sedan betalar man själv.

Ortopedtekniska hjälper till vid utprovning av skor, inlägg med mera och ger tips på övningar. Man får två par/två år.  Ortopedtekniska finns i Hudiksvall en dag/vecka.

Vården förr, nu och i framtiden.

Förr åkte man till Östersund och vilade. Ofta sängläge.

Igår skrevs man in på en avdelning för behandling.

Idag tränar man själv och har kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut.

Ny idé: Nära vård. Reumatologen flyttar till Alderholmen i eget hus under 2019. Där ska finnas hälsocentral, apotek, sjukgymnastik och utbildning av HC:s läkare. Bad och rehab blir kvar på sjukhuset tills vidare. Mottagningen i Hudiksvall blir kvar.

Vårdformer

Prio ett är träning på land. Bassängträning är bra vid skov och smärta och som komplement till annan träning.
Vissa sjukdomstillstånd kräver inläggning t ex SLE, systemisk skleros och vaskuliter.
Injektionsmottagning för artrospatienter finns på HC. Reumatologen hjälper till vid behov.

När patenten på biologiska läkemedel löper ut måste läkarna välja nya billigare sorter. Om det visar sig att de gamla medicinerna fungerar bättre på patienten får man byta tillbaka. 

Nära-vårds-konceptet innebär att sätta patienten i centrum och samverkan mellan olika kompetenser. Vi måste påverka politikerna för att de ska inse att satsade pengar kan vara sparade pengar.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.